svg

Minh Nguyễn - Digital Marketing

Chào các bạn,

Minh Nguyễn – Freelancer Digital Marketing, rất lấy làm vui khi bạn ghé thăm đến blog cá nhân. Nơi chia sẻ kiến thức và ghi lại những bài học, kinh nghiệm khi triển khai các chiến dịch Marketing trên nền tảng Online.

Photography Skills

Wedding Photography90%
Lifestyle Photography95%
Family Photography85%

Photography Skills

English90%
Japanese95%
Russian85%

Fun Facts

  • 0+

    Projects Completed

  • 0K

    Happy Clients

  • 0K+

    Lines of Code

Our Partners