ADVERTISING ON DIGITAL PLATFORMS

Minhnguyen.me cung cấp các giải pháp quảng cáo trên các nền tảng (platform) uy tín giúp đạt hiệu quả cao trong các hoạt động Marketing của doanh nghiệp.

FACEBOOK

Triển khai các hoạt động Marketing trên nền tảng Facebook.

GOOGLE

Triển khai các hoạt động Marketing trên nền tảng Google.

ZALO

Triển khai các hoạt động Marketing trên nền tảng Zalo.

DISPLAY BANNER

Triển khai các hoạt động quảng cáo Banner trên các nền tảng số.

NATIVE ADS

Triển khai hoạt động banner quảng cáo hình thức Native trên các nền tảng số

TIKTOK

Triển khai các hoạt động Marketing trên nền tảng Tiktok.

CÙNG MINHNGUYEN.ME THỰC HIỆN CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA “DOANH NGHIỆP”

 

    0907267495
    Liên hệ